Trefelling, stubbefresing og andre skogtjenester
Trefelling, stubbefresing og andre skogtjenester

Priser

Trefelling: Prisen på trefelling er avhengig av treets størrelse, vanskelighetsgrad, hvor stor risikoen er ifht nærliggende vei, strømlinjer, bygninger etc.

Kun felling av en gran eller bjørk på ca 8-10 meter der det ikke er hindringer, vil typisk koste 1500 kr + mva. Større trær, og felling av trær i feks boligfelt der det er hus, gjerder og strømlinjer på alle kanter, gjør at prisen øker, og er vanskelig å gi et overslag på uten å se treet. Kvisting og kapping i vedlengder, samt opprydding, vil komme i tillegg. Kjørelengde blir også tatt med i beregningen. Men ta gjerne kontakt, så gjør vi en vurdering og gir et pristilbud.

Stubbefresing: Det er en startpris på 2500 kr + mva, og dette inkluderer en stubbe på 30 cm i diameter ved bakken. Det vil gis pristilbud i hvert enkelt tilfelle, og feks kjørelengde til arbeidsstedet vil ha innvirkning på prisen. Det vil gis rabatter om man har flere stubber som skal fjernes.

Pakketilbud:
I enkelte tilfeller er det ønskelig å felle ett eller flere trær, fjerne stubben og få kjørt vekk restene. I slike tilfeller gir vi et pakketilbud. Det eneste som trenger å gjøres etter en slik operasjon, er å helle jord i hullet og så i plen.

Ta gjerne kontakt på nr 451 85 066 for befaring, pristilbud eller ved spørsmål.