Trefelling, stubbefresing og andre skogtjenester
Trefelling, stubbefresing og andre skogtjenester

Priser

Trefelling: Prisen på trefelling er avhengig av treets størrelse, vanskelighetsgrad, hvor stor risikoen er ifht nærliggende vei, strømlinjer, bygninger etc.

Kun felling av en gran eller bjørk på ca 8-10 meter der det ikke er hindringer, vil typisk koste 1500 kr + mva. Større trær, og felling av trær i feks boligfelt der det er hus, gjerder og strømlinjer på alle kanter, gjør at prisen øker, og er vanskelig å gi et overslag på uten å se treet. Kvisting og kapping i vedlengder, samt opprydding, vil komme i tillegg. Kjørelengde blir også tatt med i beregningen. Men ta gjerne kontakt, så gjør vi en vurdering og gir et pristilbud.

Stubbefresing: Det er en startpris på 2000 kr + mva, og dette inkluderer en stubbe på 30 cm i diameter ved bakken. Det vil gis pristilbud i hvert enkelt tilfelle, og feks kjørelengde til arbeidsstedet vil ha innvirkning på prisen. Det vil gis rabatter om man har flere stubber som skal fjernes, og ofte strykes startprisen pga antallet stubber eller hvis det er mer rimelig at det gis en pris per stubbe el.l..

Pakketilbud:
I enkelte tilfeller er det ønskelig å felle ett eller flere trær, fjerne stubben og få kjørt vekk restene. I slike tilfeller gir vi et pakketilbud. Det eneste som trenger å gjøres etter en slik operasjon, er å helle jord i hullet og så i plen.

Ta gjerne kontakt på nr 451 85 066 for befaring, pristilbud eller ved spørsmål.